Finished Dosage Formulations (FDFs)

Sr. No.Product NameGeneric NameStrengthApplication
1
Proglor-InjLornoxicam8mgAnti-Inflammatory
2
Progcam-TTenoxicam20mgAnti-Inflammatory
3
Progcam-MMeloxicam5mgAnti-Inflammatory
4
Progcam-P20Piroxicam20mgAnti-Inflammatory
5
Progcam-P40Piroxicam40mgAnti-Inflammatory
6
Progferric-20Iron Sucrose20 mgIron Replacement
7
Progferric-100Iron Sucrose100mgIron Replacement
8
Progferric-200Iron Sucrose200 mgIron Replacement
9
ProgofolPropofol1%General Anesthetics
10
Progofol-DPropofol2%General Anesthetics
11
ProgvironTestosterone Suspension100mgAndrogen (Hormonal)
12
ProgcinOxytocin5/10 IUOxytocic Hormone
13
Progzee-500Azithromycin500mgAntibiotic
14
Prog-omezOmeprazole40mgAntacid
15
ProgtherAlpha Beta- Arteether Injection2mlAnti-Malarial
16
ProgmetherArtemether Injection80mgAnti-Malarial
17
ProgquineQuinine Dihydrochloride500mgAnti-Malarial
18
ProgmoxMoxifloxacin 0.5% Ophthalmic solution0.50%Ophthalmic
19
ProgpatOlopatadine Ophthalmic Solution0.10%Ophthalmic